Alokacja w Logistyce – Znaczenie i Przykłady

Alokacja w logistyce to podział i/lub określenie przeznaczenia oraz przypisanie wyrobów, czynności, wielkości potencjału, kosztów lub zasobów jednostkom organizacyjnym. Może to obejmować przedsiębiorstwa, zakłady, wydziały, a także podmioty takie jak dostawcy czy klienci. W logistyce, termin “alokacja” odgrywa kluczową rolę, umożliwiając efektywne zarządzanie dostawami, zasobami i procesami. Poprzez właściwą alokację zasobów, organizacje mogą zoptymalizować procesy produkcyjne, minimalizować koszty operacyjne oraz zwiększać wydajność. To nieodłączny element strategii logistycznych, który wpływa na sprawne funkcjonowanie całego łańcucha dostaw.