ATP w logistyce – znaczenie i umowa

ATP w logistyce oznacza Umowę dotyczącą międzynarodowych przewozów łatwo psujących się produktów żywnościowych oraz specjalnych urządzeń stosowanych do takiego transportu. Jest to istotny dokument, który reguluje warunki i standardy transportu produktów wymagających określonych warunków temperatury i innych parametrów. ATP to skrót od Association de Transporteurs Européens pour le Perfectionnement des Techniques de Transport Automobile et de Roues (Europejskie Stowarzyszenie Przewoźników Dla Rozwoju Technik Transportu Samochodowego i Kół). Umowa ATP zapewnia bezpieczeństwo ładunków podczas transportu, chroniąc jakość i trwałość produktów. W logistyce, znajomość umowy ATP jest kluczowa dla zapewnienia skutecznego i efektywnego przemieszczania towarów wymagających specjalnych warunków.