Barka w logistyce – Definicja i znaczenie

Barka to jednostka morska lub rzeczna, mająca duże znaczenie w logistyce. Jest to specjalnie skonstruowany statek, przystosowany do transportu różnorodnych ładunków. Barki są używane do przewozu towarów na wodnych szlakach, zarówno na rzekach, jeziorach, jak i na morzach. W logistyce barki pełnią kluczową rolę, umożliwiając skuteczny i ekonomiczny transport dużych ilości towarów, w tym surowców, paliw, materiałów budowlanych czy kontenerów. Dzięki swojej konstrukcji i zdolności do pływania po płytkich wodach, barki są szczególnie przydatne do dostarczania ładunków w miejsca trudnodostępne dla większych jednostek pływających. W logistyce barki stanowią istotny element łańcucha dostaw, pozwalając na skuteczną organizację transportu wodnego, zwłaszcza tam, gdzie inne środki transportu mogą być ograniczone.