Dystrybucja Fizyczna w Logistyce – Definicja i Znaczenie

Dystrybucja fizyczna to całość działań podejmowanych w celu zapewnienia efektywnego ruchu produktów gotowych od końca linii produkcyjnej do konsumenta, a czasem również surowców od źródła do początku produkcji. W logistyce oznacza to procesy takie jak transport towarów, magazynowanie, manipulacja materiałami, pakowanie ochronne, kontrola zapasów, wybór lokalizacji zakładów i magazynów, obróbka zamówień, prognozy marketingowe oraz obsługa klienta. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za te działania nazywana jest działem dystrybucji fizycznej. Dzięki właściwej dystrybucji fizycznej zapewniana jest płynna i skuteczna trasa produktu od produkcji do finalnego użytkownika.