Extranet w Logistyce: Definicja i Współpraca Biznesowa

Extranet to rozszerzenie aplikacji intranetowych firmy oraz jej partnerów, klientów i dostawców w logistyce. To zespół sieci korporacyjnych, które wykorzystują technologie internetowe, tworząc spójny system umożliwiający efektywną współpracę między podmiotami. W logistyce, extranet znaczy stworzenie spersonalizowanego środowiska, w którym podmioty współpracujące mogą wymieniać się informacjami, dokumentami i danymi. Dzięki temu możliwe jest usprawnienie procesów logistycznych, takich jak śledzenie dostaw, zarządzanie zapasami czy planowanie transportu. Extranet w logistyce odgrywa kluczową rolę w usprawnianiu logistyki łańcucha dostaw, umożliwiając sprawną koordynację działań między partnerami biznesowymi.