Co to jest FEU w logistyce

FEU to skrót od “Forty-foot Equivalent Unit”, co w języku polskim oznacza “jednostka równoważna kontenerowi czterdziestostopowemu”. W logistyce FEU jest wykorzystywane jako miara standaryzacji i porównywalności przestrzeni ładunkowej w kontenerach. Jest to podstawowa jednostka, na którą przelicza się różne typy kontenerów, ułatwiając tym samym planowanie, organizację oraz śledzenie przewozów. Rozumienie FEU jest kluczowe dla efektywnej logistyki, ponieważ pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej, redukcję kosztów transportu oraz zoptymalizowany układ ładunków w kontenerach.