Hub w logistyce – Co to znaczy

Hub to centralny punkt w logistyce, pełniący kluczową rolę w procesie zbierania, sortowania, przeładunku i dystrybucji towarów dla danego obszaru. Stanowi istotny element łańcucha dostaw, umożliwiając efektywną organizację procesów logistycznych. Hub znaczy dosłownie “węzeł”, a w logistyce jest to miejsce, gdzie ładunki z różnych źródeł są zbierane, a następnie sortowane według ich docelowych lokalizacji. To centralne centrum umożliwia optymalizację dostaw, skracając trasy i czas dostarczenia towarów do klientów. Dzięki strategicznej lokalizacji hubów można zoptymalizować procesy logistyczne, minimalizując koszty transportu i przyspieszając dostawy. W logistyce, “hub” to kluczowy element, który skutecznie wspiera sprawną dystrybucję towarów i efektywną logistykę.