Kabotaż w logistyce – Definicja i znaczenie

Kabotaż (z fr. caboter)[1] – termin odnoszący się do dwóch odmiennych sposobów transportu towarów i osób drogą morską, powietrzną i lądową. W logistyce, kabotaż znaczy wykonywanie przewozu między miejscami wewnętrznymi kraju przez pojazd lub środek transportu z innego kraju. Jest to często stosowane w transporcie samochodowym, gdzie po dostarczeniu towaru do kraju docelowego, pojazd wykorzystywany jest do lokalnych przewozów. W kontekście żeglugi morskiej, kabotaż oznacza żeglugę między portami na wybrzeżu tego samego państwa. To istotny element logistyki, pozwalający zoptymalizować wykorzystanie zasobów i środków transportu, minimalizując koszty i czas dostaw.