Karnet TIR w logistyce – Definicja i Znaczenie

Karnet TIR to międzynarodowy celny dokument tranzytowy, który wystawiany jest przez towarzystwo udzielające gwarancji i zatwierdzony przez władze celne. Działa on jako gwarancja pokrycia ewentualnych opłat celnych w państwach tranzytowych podczas międzynarodowego transportu towarów. W większości przypadków towary przewożone są w pojazdach drogowych i kontenerach, często zaplombowane przez władze celne. Karnety TIR działają zgodnie z wymaganiami konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego transportu towarów. W logistyce odgrywają kluczową rolę, umożliwiając płynny przepływ towarów przez granice, minimalizując opóźnienia i ułatwiając międzynarodową wymianę handlową.