Klient wewnętrzny w logistyce – definicja i rola

Klient wewnętrzny w logistyce to zasada postępowania w organizacji, opierająca się na współpracy pomiędzy pracownikami oraz jednostkami organizacyjnymi w celu skutecznej realizacji zadań organizacyjnych. Zgodnie z tą zasadą, wyniki działań każdego pracownika czy jednostki powinny odpowiadać wymaganiom ich odbiorców wewnętrznych i zaspokajać ich potrzeby. W logistyce, pojęcie klienta wewnętrznego oznacza, że każdy etap procesu logistycznego, od zaopatrzenia po dystrybucję, powinien być zaplanowany i wykonywany w sposób, który uwzględnia potrzeby innych elementów organizacji. W praktyce, to podejście prowadzi do efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw, usprawniając przepływ materiałów i informacji między różnymi segmentami firmy. Dążenie do zadowolenia klienta wewnętrznego ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu logistycznego oraz ogólnego powodzenia organizacji.