Konosament w logistyce – Definicja i znaczenie

Konosament to dokument, stwierdzający fakt zawarcia umowy przewozu morskiego oraz przejęcia lub załadowania towaru przez przewoźnika. W tym dokumencie przewoźnik zobowiązuje się dostarczyć towar po jego okazaniu. Znaczy to, że to właśnie w konosamencie zawarta jest klauzula, która określa zobowiązanie przewoźnika do dostarczenia towaru okazicielowi konosamentu lub wskazanej osobie. W logistyce konosament spełnia trzy kluczowe funkcje: – Po pierwsze, stanowi pokwitowanie przyjęcia towaru, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania przewoźników. – Po drugie, dokument ten potwierdza prawo własności do opisanych w nim towarów. – Po trzecie, zawiera szczegóły uzgodnionych przez obie strony warunków przewozu. Konosament odgrywa istotną rolę w zapewnieniu przejrzystości i zabezpieczeniu interesów wszystkich stron umowy przewozu w logistyce.