Koszty logistyki: Definicja i znaczenie w logistyce

Koszty logistyki to wyrażone w jednostkach pieniężnych celowe zużycie zasobów przedsiębiorstwa oraz wydatki finansowe wynikające z przepływu dóbr materialnych, utrzymania zapasów oraz przetwarzania informacji związanych z działaniami logistycznymi w przedsiębiorstwie i jego łańcuchach dostaw. Innymi słowy, koszty logistyki to wszystkie wydatki, jakie firma ponosi w celu zapewnienia efektywnego przemieszczania, przechowywania i zarządzania towarami w procesach logistycznych. Logistyka jest kluczowym elementem biznesowym, a zrozumienie kosztów logistycznych jest nieodzowne dla optymalizacji procesów i osiągnięcia sukcesu w logistycznym środowisku przedsiębiorstwa.