Lo-Lo w logistyce – Znaczenie i rola terminu lo-lo transport

Termin “lo-lo” w logistyce oznacza załadowanie i wyładowanie intermodalnej jednostki transportowej (ITU) przy wykorzystaniu urządzeń podnoszących. To kluczowy proces w logistyce, umożliwiający przenoszenie ładunków między różnymi środkami transportu, takimi jak statki, pociągi czy ciężarówki. Zastosowanie technik lo-lo transport jest niezwykle istotne dla efektywnej logistyki, umożliwiając szybkie i precyzyjne operacje załadunku i wyładunku, minimalizując czas postoju oraz usprawniając łańcuch dostaw. Dzięki lo-lo transport logistyka może sprawnie zarządzać przepływem towarów na różnych etapach podróży, co przyczynia się do skutecznej logistyki w zakresie transportu i dystrybucji.