Lokalizacja w Logistyce – Definicja i Wyjaśnienie

Lokalizacja w logistyce to jakiekolwiek miejsce geograficzne, które odgrywa istotną rolę w przemieszczaniu towarów. To miejsce, gdzie kontrola celna pozwala na zmianę statusu towarów między krajem a zagranicą. Może to być port morski, port lotniczy, lądowy terminal towarowy czy inny punkt przyjmowania i odprawy towarów. Lokalizacja to również wydzielony obszar w magazynie, służący określonemu celowi. Może być identyfikowana za pomocą adresu, współrzędnych czy kodu nazwy. W logistyce, lokalizacja jest kluczowa dla efektywnego przepływu towarów i odgrywa centralną rolę w zapewnieniu płynności łańcucha dostaw.