Manipulator w logistyce – definicja i zastosowanie

Manipulator, według definicji, to urządzenie przeznaczone do wspomagania albo częściowego lub całkowitego zastępowania człowieka przy wykonywaniu czynności manipulacyjnych w przemysłowym procesie produkcyjnym. Może być sterowany ręcznie lub automatycznie za pomocą stałoprogramowego układu sterującego, własnego układu sterującego lub zewnętrznego układu sterującego. W logistyce, manipulator to także urządzenie do zdalnego manewrowania określonymi przedmiotami podczas realizowania czynności transportowych. Wprowadza efektywność i precyzję w obszarach takich jak załadunek, rozładunek oraz przenoszenie towarów. Zastosowanie manipulatorów w logistyce przyczynia się do optymalizacji procesów, zwiększenia bezpieczeństwa oraz zmniejszenia obciążenia pracowników fizycznych.