Moduł w logistyce – Definicja i zastosowania

Moduł to osobna, dająca się wyróżnić, jednostka sprzętu lub oprogramowania, która może być użyta jako część składowa (element) systemu. W logistyce, moduł odgrywa istotną rolę, umożliwiając efektywne zarządzanie różnymi aspektami procesów logistycznych. Może to być zarówno fizyczny komponent, jak np. pojazd dostawczy, magazyn mobilny, czy też elementy automatyzacji, jak skanery kodów kreskowych czy systemy monitorowania. Moduły w logistyce mogą być tworzone i dostosowywane do konkretnych potrzeb, co znacząco przyczynia się do optymalizacji działań, poprawy wydajności oraz zoptymalizowanego wykorzystania zasobów. W logistyce, termin “moduł” znaczy zatem nie tylko określony element, lecz także kluczowy składnik umożliwiający efektywną i płynną operację w całym łańcuchu dostaw.