Opakowanie w logistyce: Definicja i znaczenie

Opakowanie to gotowy wytwór, zazwyczaj posiadający odpowiednią konstrukcję, mający za zadanie ochronę opakowanego wyrobu przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych, lub odwrotnie – ochronę otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem wyrobu. Opakowanie umożliwia przemieszczanie wyrobów podczas magazynowania, transportu, sprzedaży i użytkowania. Oprócz funkcji ochronnych, pełni także rolę informacyjną, dzięki możliwości oznaczenia zawartości. Jego estetyka wpływa na kupującego, wpływając na decyzje zakupowe. Opakowanie ma także walory ekonomiczne, odgrywając istotną rolę w logistyce, gdzie prawidłowe zaprojektowanie i wykorzystanie opakowań może znacząco poprawić efektywność procesów magazynowych i transportowych.