Plac składowy w logistyce – Znaczenie i funkcja

Plac składowy, zwany również składowiskiem, to obszar przestrzeni, który służy do magazynowania i przechowywania towarów lub materiałów. Może mieć nawierzchnię gruntową lub twardą, nieulepszoną bądź ulepszoną. W logistyce, plac składowy odgrywa kluczową rolę, umożliwiając skuteczną organizację, przechowywanie i zarządzanie zapasami. To centralne miejsce, w którym towary są tymczasowo gromadzone przed dalszym przemieszczeniem lub dystrybucją. Efektywne zarządzanie placem składowym ma istotne znaczenie dla optymalizacji procesów logistycznych i zapewnienia płynności łańcucha dostaw.