Platforma przeładunkowa – definicja w logistyce

Platforma przeładunkowa to pomocnicze urządzenie magazynowe do pionowego przemieszczania ładunków, umożliwiające połączenie środków transportu zewnętrznego z budowlą magazynową na frontach przeładunkowych rampowych i bezrampowych. To niezwykle istotne narzędzie w logistyce, umożliwiające skuteczny i bezpieczny przeładunek przy użyciu wózka jezdniowego. Dzięki platformie przeładunkowej, proces logistyczny staje się bardziej efektywny, a prace przeładunkowe odbywają się zgodnie z normami bezpieczeństwa (PN-89/M-78311).