Produkcja seryjna w logistyce – wyjaśnienie i znaczenie

Produkcja seryjna to sposób organizacji procesów produkcyjnych, gdzie wyroby wytwarzane są w seriach o zwykle stałej wielkości. Każda taka seria składa się z kilku odrębnych partii produkcyjnych. To znaczy, że produkowane przedmioty są wytworzone w określonej ilości, zanim przejście do kolejnych produktów. W logistyce produkcja seryjna ma duże znaczenie, ponieważ pozwala na lepsze planowanie dostaw i zapasów, dzięki stałemu tempu produkcji. Procesy logistyczne mogą być bardziej efektywne, gdyż można precyzyjniej prognozować zapotrzebowanie na produkty.