Przeładunek kompletacyjny w logistyce – kluczowe informacje

Przeładunek kompletacyjny w logistyce to czynności związane z rozładunkiem, załadunkiem, segregacją lub scalaniem towarów, wykonywane bezpośrednio w magazynie pomiędzy środkami transportu zewnętrznego takimi jak samochód ciężarowy czy wagon kolejowy, bez konieczności przechowywania. Dzięki temu, że towar jest przekazywany z miejsca rozładunku do załadunku, eliminuje się potrzebę długotrwałego składowania.

Typowe zastosowania tego procesu obejmują:

Układ sieci dystrybucji (“Hub and Spoke”): Tutaj towar jest dostarczany do jednej centralnej lokalizacji, skąd jest sortowany i przygotowywany do wysyłki do określonych odbiorców, takich jak sklepy czy magazyny.
Scalanie i przygotowywanie asortymentów: Przeładunek kompletacyjny umożliwia łączenie małych partii dostaw w większe wysyłki, co przyczynia się do oszczędności w transporcie.
Segregacja asortymentów z dużych partii dostaw: Duże dostawy są segregowane i dzielone na mniejsze, dostosowane do potrzeb odbiorców.
Przeładunek kompletacyjny jest nieodłącznym elementem logistyki, pozwalającym zoptymalizować procesy dystrybucji i skrócić czas dostaw, co znacząco wpływa na efektywność łańcucha dostaw.