Rampa Magazynowa w Logistyce

Rampa magazynowa to konstrukcja budowlana, znacząco wpływająca na efektywność logistyki. Jej zadaniem jest zrównanie poziomu podłogi budynku magazynowego lub nawierzchni budowli magazynowej z poziomem podłogi skrzyni ładunkowej pojazdu zewnętrznego. W logistyce odgrywa kluczową rolę, ułatwiając prace przeładunkowe. Wyróżniamy różne rodzaje ramp magazynowych, zależnie od usytuowania: rampy wyniesione, z zagłębioną nawierzchnią dojazdową, zewnętrzne i wewnętrzne. Pod względem użytkowania rozróżniamy rampy czołowe, boczne oraz czołowo-boczne. Kształt rampy również ma znaczenie, stąd wyróżniamy rampy proste, zębate, schodkowe oraz grzebieniowe. W logistyce rampa magazynowa odgrywa kluczową rolę, usprawniając procesy przeładunkowe oraz przyczyniając się do efektywnego zarządzania ładunkami.