Ruchoma Średnia Roczna w Logistyce

Ruchoma średnia roczna to pojęcie powszechnie wykorzystywane w logistyce do analizy danych. Stanowi ona ważoną średnią miesięczną, wyznaczaną na podstawie serii liczb związanych z dwunastomiesięcznym okresem. Co wyróżnia ją spośród innych średnich? Otóż, średnia ta jest ruchomą wartością, co oznacza, że w każdym okresie odrzuca się pierwszy miesiąc, a uwzględnia kolejny. Dzięki temu mechanizmowi, ruchoma średnia roczna może dokładniej odzwierciedlać zmiany w czasie, co jest niezwykle istotne w analizie logistycznej. Jest to kluczowy element logistycznej logistyki, pozwalający na bardziej precyzyjne prognozowanie i podejmowanie decyzji biznesowych opartych na danych.