Znaczenie rurociągu w logistyce

Rurociąg to przewód rurowy z armaturą, służący do przesyłania produktów ciekłych lub gazowych na znaczne odległości. W logistyce, rurociąg oznacza również ścieżkę między lokalizacjami zapasów, procesami fizycznymi i punktami kontrolnymi w przepływie dóbr. To idealna struktura przepływu w segmencie wyrób-rynek, gdzie przepływ staje się ciągłym procesem integrującym różne jednostki organizacyjne, począwszy od dostawcy materiałów przez producenta i dystrybutora, aż do konsumenta. W logistyce zintegrowanej punktem początkowym rurociągu jest magazyn lub producent, w zależności od lokalizacji punktu rozdziału. Poznaj głębsze znaczenie rurociągu w logistyce i jego kluczową rolę w efektywnym przepływie towarów.