Sieć Logistyczna w Logistyce – Znaczenie i Cel

Sieć logistyczna to grupa niezależnych przedsiębiorstw konkurujących i kooperujących w celu poprawy sprawności i efektywności przepływu produktów i towarów oraz towarzyszących im informacji zgodnie z oczekiwaniami klientów. W logistyce biznesowej jest to zjawisko, które oznacza, że różne podmioty łączą swoje zasoby i umiejętności, aby skuteczniej zarządzać procesami dostaw, magazynowaniem i dystrybucją. Współpraca w sieci logistycznej umożliwia lepsze wykorzystanie zasobów, minimalizację kosztów i szybszy reakcję na zmieniające się warunki rynkowe. Działania podejmowane w ramach sieci logistycznej mają na celu nie tylko zwiększenie efektywności operacyjnej, ale także dostarczenie wartości dodanej klientom poprzez zapewnienie szybkich, niezawodnych dostaw i usług.