Spedycja w logistyce – co to znaczy

Spedycja to działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru. W logistyce oznacza to efektywne zarządzanie dystrybucją, gdzie prawa własności towaru oddzielone są od wykonania usługi przewozu. To wynik dwóch kluczowych przesłanek. Pierwsza to aspekt handlowy, gdzie towar i jego dystrybucja są rozdzielone, a druga to aspekt czynnościowy, który tworzy role przewoźnika reprezentującego podaż usług transportowych i zamawiającego reprezentującego popyt na usługi spedycyjne. Spedycja jest zatem kluczowym elementem logistyki, pozwalającym na sprawną organizację przewozu towarów w ramach systemu transportowego.