SSCC w logistyce – definicja i znaczenie

SSCC (Serial Shipping Container Code), czyli Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej, to ważny termin w logistyce. Oznacza on unikalny kod identyfikacyjny przypisany do konkretnej jednostki logistycznej, umożliwiający jej śledzenie na różnych etapach dostarczania towarów. W logistyce, SSCC odgrywa kluczową rolę, umożliwiając precyzyjne monitorowanie, kontrolę i zarządzanie ruchem towarów. Jest ściśle związany z pojęciem seryjnego numeru jednostki wysyłkowej, który identyfikuje daną partię towarów. Dodatkowo, powiązany jest z tablicą rejestracyjną, ułatwiając identyfikację jednostek w systemach logistycznych. Dzięki SSCC, firmy logistyczne mogą zoptymalizować procesy śledzenia, unikając błędów i zapewniając skuteczną kontrolę nad przepływem towarów.