Szczupła produkcja: znaczenie w logistyce

Szczupła produkcja to efektywna strategia produkcyjna, znacząco wpływająca na logistykę. Oznacza to tworzenie kompleksowego systemu produkcyjnego, który wykorzystuje jednostki produkcyjne, takie jak maszyny i urządzenia, pracujące automatycznie lub częściowo. W ramach tego podejścia, system produkcyjny może obejmować elastyczne systemy produkcyjne, które dostosowują się do zmieniających się warunków. Szczególnie istotne jest rozmieszczenie stanowisk produkcyjnych zgodnie z planem litery U, w kolejności operacji technologicznych. Przerwy między jednostkami produkcyjnymi mogą być uzupełniane buforami lub automatycznymi magazynami robót w toku. Kluczowym elementem jest zastosowanie techniki kanban do sterowania przepływem materiałów w systemie produkcyjnym. W logistyce, “szczupła produkcja” oznacza minimalizowanie marnotrawstwa i zoptymalizowanie procesów, co przekłada się na bardziej efektywną organizację przepływu materiałów i całego systemu produkcyjnego.