Tendencja w logistyce – Wyjaśnienie i znaczenie

Tendencja to ogólny, ciągły ruch, wskazujący kierunek długoterminowego rozwoju jakiejś zmiennej, w odróżnieniu od efektów krótkoterminowych, takich jak fluktuacje przypadkowe i sezonowe. W logistyce, tendencja odnosi się do długoterminowych zmian i prognoz, które wpływają na efektywność i planowanie działań logistycznych. Zrozumienie tendencji w logistyce jest kluczowe dla skutecznego zarządzania łańcuchem dostaw, prognozowania zapotrzebowania oraz podejmowania strategicznych decyzji dotyczących magazynowania, transportu i dystrybucji.