TIR w logistyce – definicja i zastosowanie karnetów TIR

TIR (Transport International Routier) to termin oznaczający międzynarodowy, europejski towarowy transport drogowy, który opiera się na zastosowaniu karnetów TIR. Karnety TIR są dokumentami celno-logistycznymi, których celem jest ułatwienie międzynarodowego przewozu towarów. Zbiór reguł wynikający z konwencji celnej, dotyczący TIR, ma ogromne znaczenie w logistyce, gdyż umożliwia efektywną i bezpieczną wymianę towarów między krajami. Poprzez uproszczenie procedur celnych, TIR przyczynia się do zwiększenia płynności transportu oraz redukcji kosztów i czasu dostawy. Karnety TIR, będące integralną częścią systemu TIR, umożliwiają przewoźnikom międzynarodowym płynne przekraczanie granic bez potrzeby skomplikowanych procedur celnych na każdym punkcie. W logistyce TIR odgrywa kluczową rolę, umożliwiając sprawną wymianę towarów i stymulując rozwój międzynarodowego handlu.