Transport biletarny w logistyce – definicja i znaczenie

Transport biletarny w logistyce odnosi się do przewozów bilateralnych pomiędzy krajami, które mają między sobą podpisane umowy dwustronne. Przewozy te mają miejsce tylko wtedy, gdy kraje te mają ustalone stosowne porozumienia w zakresie transportu. Umowy dwustronne mogą obejmować nie tylko państwa członkowskie Unii Europejskiej, ale także kraje spoza tego obszaru. O przewozach bilateralnych będziemy mówić, gdy są one realizowane zgodnie z warunkami i ustaleniami zawartymi w umowach między tymi krajami. Logistyka odgrywa tu kluczową rolę, umożliwiając sprawne planowanie, organizację i monitorowanie tych transportów, co przyczynia się do efektywnego funkcjonowania międzynarodowych operacji przewozowych.