Ubytki w logistyce – Definicja i przyczyny

Ubytki w logistyce oznaczają utratę zapasów w łańcuchu dostaw lub w sklepie, wynikającą z błędów, kradzieży, oszustw i innych czynników. To zjawisko ma duże znaczenie w logistyce, ponieważ wpływa bezpośrednio na efektywność całego procesu. Główne przyczyny ubytków to błędy ludzkie, niestaranność przy obsłudze towarów, ale także działania nieuczciwych pracowników lub klientów. Ubytek może pojawić się na różnych etapach: od produkcji, przez przechowywanie, aż po dystrybucję. Skutkuje to nie tylko stratami finansowymi, ale również zakłóceniem harmonii łańcucha dostaw. Dlatego w logistyce konieczne jest monitorowanie procesów, stosowanie odpowiednich zabezpieczeń i wdrażanie skutecznych strategii minimalizujących ubytki.