Warianty w logistyce – Poznaj definicję

W logistyce termin “warianty” odnosi się do komponentów lub podzespołów pełniących tę samą funkcję, lecz występujących w różnych wariantach produktów. Mimo że warianty mogą różnić się od siebie, zawsze należą do grupy, która jest jedyną używaną do realizacji określonej funkcji. Zrozumienie wariantów jest kluczowe dla efektywnej logistyki, ponieważ różnice między nimi mogą wpływać na procesy dostaw, zarządzanie zapasami i innymi aspektami logistycznymi.