Zapas informacyjny w logistyce – definicja i znaczenie

Zapas informacyjny to kluczowy parametr sterujący w logistyce, szczególnie w systemach zamawiania opartych na poziomie informacyjnym. W kontekście logistyki, termin “zapas informacyjny” odnosi się do sumy popytu w cyklu uzupełniania zapasów oraz zapasu zabezpieczającego. Innymi słowy, jest to ilość towaru, którą firma utrzymuje na stanie w celu zaspokojenia przewidywanego popytu oraz jako zabezpieczenie przed ewentualnymi fluktuacjami w zapotrzebowaniu.

W logistyce zapas informacyjny pełni istotną rolę. Stanowi on rodzaj bufora między faktycznym popytem a procesem zaopatrzenia. Pozwala uniknąć braków towaru w przypadku niespodziewanych zmian w popycie lub opóźnień w dostawach. Dzięki zapasowi informacyjnemu, firmy są w stanie lepiej zarządzać swoimi łańcuchami dostaw, minimalizując ryzyko niedoborów i zapewniając ciągłość działania.