Zapas obrotowy w logistyce – znaczenie i wykorzystanie

Zapas obrotowy to kluczowy termin w logistyce, odgrywający istotną rolę w efektywnym zarządzaniu łańcuchem dostaw. Zmienna część każdego zapasu, sukcesywnie zużywana i odnawiana przez kolejne dostawy. Oznacza to, że zapas obrotowy jest stale w ruchu, stanowiąc podstawę dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. W logistyce, termin ten odnosi się do ilości towaru dostępnego w magazynie do natychmiastowej dystrybucji lub produkcji, minimalizując przestoje i opóźnienia. Zapas obrotowy to kluczowy czynnik wpływający na płynność procesów biznesowych oraz zadowolenie klienta poprzez zapewnienie ciągłej dostępności produktów. Dlatego w logistyce, umiejętne zarządzanie zapasem obrotowym ma ogromne znaczenie dla osiągnięcia sukcesu operacyjnego i konkurencyjnego na rynku.