Zapotrzebowanie Netto w Logistyce

Zapotrzebowanie netto w logistyce oznacza różnicę między zapotrzebowaniem brutto a dostępnym materiałem. To kluczowe pojęcie, definiujące ilość produktów, które są faktycznie potrzebne do spełnienia zapotrzebowania. Zapotrzebowanie brutto to ogólna ilość produktów, jakie są potrzebne, nie biorąc pod uwagę dostępnego materiału. Poprzez odjęcie dostępnego materiału od zapotrzebowania brutto uzyskuje się zapotrzebowanie netto. Ostateczną wielkość zapotrzebowania netto ustala się, biorąc pod uwagę różne czynniki, w tym techniki ustalania wielkości partii. To ważne pojęcie w logistyce, ponieważ precyzyjne określenie zapotrzebowania netto ma istotny wpływ na efektywność łańcucha dostaw.