Znaki niebezpieczeństwa na opakowaniu w logistyce

Znaki niebezpieczeństwa na opakowaniu to symbole wskazujące na potencjalne zagrożenia dla ludzi i środowiska, jak materiały ciekłe zapalne, trujące czy promieniotwórcze. W logistyce oznaczają konieczność specjalnych środków ostrożności podczas przechowywania, przemieszczania i użytkowania towarów. Norma PN-90/O-79251 ze zmianami definiuje te znaki, precyzując ich znaczenie oraz zasady postępowania. Wspomagają logistykę, identyfikując ryzyko i pomagając zastosować właściwe procedury, aby zapewnić bezpieczny i skuteczny przepływ materiałów w łańcuchu dostaw.